Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce infinitivní lieferte 66 Treffer
1

On the case of predicative complements in Czech infinitival clauses

Przepiórkowski, Adam; Rosen, Alexandr, in: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 5) : The Fifth Conference, Leipzig 2003, Frankfurt a. Main, Lang 2008, s. 478-492
2

Infinityvni rečennja ta jich synonimični paraleli

Ševcova, L. S., in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 56-59.
3

Infinityvni rečennja u skladi ukrajins'kych prysliv'jiv

Nazarenko, Lilija Ju., in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 93-98.
4

Do pytannja pro klasyfikaciju infinityvnych rečen'

Ševcova, L., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 160-164
5

Komponentová analýza predikátu a hierarchizace propozice

Uličný, Oldřich, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 203-207.
6

Synchronie coby dvéře do diachronie

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 32-44
7

Infinitivot vo češkiot jazik niz prizmata na istoriskiot razvoj

Delova-Siljanovska, Jasminka, in: Slavistički studii (Skopje), 15-16, 2013, s. 63-76
8

"Být posel dobrých zpráv je mi příjemné."Několik poznámek k infinitivním konstrukcím

Panevová, Jarmila, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 345-354.
9

Analytické kauzativní konstrukce v češtině

Perissutti, Anna-Maria, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 255-367.
10

Možnosti generativní klasifikace infinitivu

Veselovská, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 4, 2009, s. 314-326