Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce vytýkací lieferte 8 Treffer
1

K otázce tzv. vytýkacího důrazového opisu

Bytel, Antonín, in: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie : Jazykovedný zborník 8, Bratislava, SPN ; 1991, s. 49-60
2

The functional sentence perspective of the English cleft constructions

Dušková, Libuše, in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 37-46
3

On some syntactic and FSP aspects of the cleft construction in English

Dušková, Libuše, in: Prague Studies in English, 20, 1993, s. 71-87
4

Syntactic constructions, information structure and textual role: an interface view of the cleft sentence

Dušková, Libuše, in: Brno Studies in English, 36, č. 1, 2010, s. 29-45
5

Vytýkací konstrukce v angličtině a v norštině. Kontrastivní studie

Mojžíšová, Kateřina, in: Časopis pro moderní filologii, 93, č. 2, 2011, s. 95-103
6

Anglické vytýkací konstrukce a jejich české protějšky

Mojžíšová, Kateřina, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 296-307
7

English it-clefts with focused subject from the perspective of FSP and their Czech translation equivalents

Kudrnová, Anna, in: Prague Studies in English, č. 1, 2017, s. 39-49
8

From Syntax to Text. The Janus Face of Functional Sentence Perspective

Dušková, Libuše Praha 2015