Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce verbonominální lieferte 46 Treffer
1

K některým aspektům verbonominálních vazeb

Bobáková, Hannelore, in: Acta Academica Karviniensis, č. 1, 1999, s. 5-18
2

Verbonominální konstrukce v odborné francouzštině

Priesolová, Janka, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 264-271.
3

Su alcune construzioni con verbo supporto in italiano

Štichauer, Pavel, in: Linguistica Pragensia, 10, č. 1, 2000, s. 37-50
4

English verbo-nominal phrases in colloquial speech and scientific writing

Winterová, Dominika, in: Prague Studies in English, 20, 1993, s. 179-185
5

Analitičeskije konstrukcii s glagolom byt' v russkom jazyke

Loikova-Nasenko, Tat'jana, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 147-154
6

Textsorte Geschäftsbrief und die Entwicklungstendenzen der deutschen Geschäftskorrespondenz

Šilhánová, Renata, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 14 [23], č. 1-2, 2009, s. 89-103
7

Potíže s češtinou. Verbonominální synonyma k slovesům

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 42], Brno, FF MU ; 2009, s. 73-82
8

Verbonominální vazby v hospodářském jazyce

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 53, č. 4, 2009-10, s. 125-126
9

Syntax odborné francouzštiny - verbonominální vazby

Priesolová, Janka, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 149-151
10

Ustálená analytická slovesně jmenná spojení v ruském a českém jazyce

Rudincová, Blažena, in: Jazyk, literatura, umění : Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 131, řada D-29, Ostrava, OU ; 1992, s. 25-33.