Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konektory lieferte 76 Treffer
1

Stratégies concessives dans les textes du droit européen

Pešek, Ondřej, in: Prosodie, traduction, fonctions, Bruxelles, Édition Modulaires Européennes ; 2011, s. 133-136
2

The semantic dimension of intersentential connectives

Pípalová, Renata, in: Prague Studies in English, 20, 1993, s. 165-178
3

The centre and periphery of discourse connectives

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina, in: 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing 2014 (PACLIC 28), Phuket, 12-14 December 2014, Red Hook (NY), Curran ; 2014, s. 452-459
4

Connectives as Discourse Landmarks

Celle, Agnès Amsterdam 2007
5

Srovnání (přípustkově) odporovacích konektorů v angličtině a češtině na materiálu paralalelního korpusu

Malá, Markéta, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 2, 2006, s. 83-94
6

Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat)

Hoffmannová, Jana; Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 81-93
7

Spojovací funkce výrazů kde(ž), kdežto v českém barokním textu

Alexová, Jarmila, in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru [SlBStřE], Praha, Arsci ; 2010, s. 93-103.
8

Opakovaný výskyt slova to v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 166-170
9

Podíl deiktických konektorů na vyjadřování časových vztahů v textu

Kolářová, Ivana, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 115-119
10

Connecteurs, organisateurs, orientateurs textuels: problèmes de définition dans une approche contrastive

Pešek, Ondřej, in: Études françaises en Slovaquie. Vol. 10, Bratislava, Inst. français de Bratislava ; 2005, s. 102-112