Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koncovky lieferte 101 Treffer
1

Skloňování latinismů na -us

Zikánová, Šárka, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 94-105.
2

Já, ty, on ... jezdí do Mělníku či Mělníka?

Tušková, Jana Marie, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 223-227.
3

Kus sýra, nebo sýru?

Svobodová, Ivana, in: Právo (Praha), 1999, 29.11.1999
4

Některé aspekty distribuce alomorfů (genitiv a lokál sg. maskulin)

Rusínová, Zdenka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 23-31
5

Od čtvrtku do pátka

Šimandl, Josef, in: Naše řeč, 86, č. 3, 2003, s. 161-164
6

Konzola, nebo konzole?

Smejkalová, Kamila, in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 52-53
7

K morfologické struktuře latinských jmen

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 335-340
8

Dokážou, nebo dokáží ?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 2, 2008-09, s. 86-87
9

Schizofrenia języka czeskiego: o znaczeniu niektórych końcówek fleksyjnych

Hebal-Jezierska, Milena, in: Świat ukryty w słovach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego 2009, s. 129-141
10

Nesklonnost, nebo negramotnost?

Vybíral, Petr, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 121-129.