Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace vědecká lieferte 5 Treffer
1

K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci

Daneš, František, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 203-208
2

Lingvista a jeho diskurzní komunita

Čmejrková, Světla, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 55-65
3

Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 81-92
4

Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách

Bozděchová, Ivana, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 65-71
5

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření

Spousta, Vladimír Brno 2009