Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace neslyšících lieferte 24 Treffer
1

Paedagogica specialis 20. Zborník katedry špeciálnej a liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Bratislava 1999
2

Neslyšící: Nová jazyková menšina?

Bochníčková, Dita, in: Týden (Praha), 1995, 23.1.1995
3

Odezírání

Hrubý, J., in: Speciální pedagogika, 8, č. 4, 1998, s. 1-11
4

Bilingualism in Deaf Education

Eds Ahlgren, Inger Hamburg 1994
5

Výzkum znakového jazyka. nahlédnutí do světa neslyšících

Červenková, Anna; Macurová, Alena, in: INFO Zpravodaj, 5, č.2, 1997, s. 6-8
6

Předjetí hluchoty v úpravách českého učebního textu

Červinková, Iva Praha 2001
7

Než půjdeme do školy. Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. Společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele

Růžičková, Marie Praha 2000
8

Znakování pro každý den. Základní konverzace v českém znakovém jazyce

Růžičková, Marie Praha 2001
9

Specifické znaky v českém znakovém jazyce

Vysuček, Petr Praha 2008
10

Deafness, communication and social identity: an anthropological analysis of interaction among parents, teachers, and deaf children in a preschool

Erting, Carol J., in: Komunikace neslyšících : Sociolingvistika. Antologie textů, Praha, FF UK ; 1998, s. 116-124