Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kompozice lieferte 84 Treffer
1

Role kompozice v současné češtině

Mitter, Patrik, in: Slovenčina na začiatku 21. storočia : Na počesť profesora Ivora Ripku, Prešov, Prešovská univ. ; 2004, s. 92-95.
2

Implizitheitsmengen und -arten der Substantivkomposition

Štícha, František, in: Wortbildung - Theorie und Anwendung, Praha, Karolinum ; 1997, s. 155-162.
3

Über der Ursprung eines spezifischen Typs tschechischer Wortzusammensetzung

Šlosar, Dušan, in: Balten - Slaven - Deutsche : Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte. Festschrift für Friedrich Scholz, Münster, Lit 2000, s. 281-286
4

Algunos problemas del análisis de formaciones interfijadas y parasintéticas en español

Stehlík, Petr, in: Romanica Olomucensia, 25, č. 2, 2013, s. 151-159
5

Jazyková nominace: pár poznámek ke komplementaritě derivace a kompozice ve vývoji italštiny

Štichauer, Pavel, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 50-58
6

Tvoření slov v češtině

Hubáček, Jaroslav Ostrava 1996
7

Kompozitá v slovenčine

Vužňáková, Katarína Prešov 2012
8

Tradiční a novější klasifikace kompozit

Mitter, Patrik, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 347-352.
9

Substantiva tvořená sekundární kompozicí a jejich status ve slovotvorném systému češtiny

Mitter, Patrik, in: Jazyk a jazykoveda v interpretácii [JazIn], Bratislava, Univ. Komenského 2014, s. 234-243.
10

Některé nejnovější výrazy v anglické slovní zásobě (dosud nezaznamenané slovníky)

Ernestová, Marie, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 84-91