Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kompetence komunikační lieferte 202 Treffer
1

Komunikace s krajinou jako nedílná součást výuky komunikační kompetence vysokoškoláků

Havlík, Josef, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 377-380.
2

Role školy v jazykové výchově a rozvoj vyjadřovacích schopností žáků

Rysová, Květa, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 303-305
3

A Functional Reconstruction of the Supralaryngeal Vocal Tract of the Fossil Hominid from Petralona

Budil, Ivo T., in: Studies in Language Origins. Vol. 3, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 1-19
4

Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáků při přípravě souvislého projevu

Pastyřík, Svatopluk, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 199-204
5

Zvyšování kvality komunikačních kompetencí žáků v jazykové výchově v době globalizace

Matysková, Zofia, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 174-176.
6

Výchova k recepci textu a učebnice mateřského jazyka

Šebesta, Karel, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 214-216
7

K otázce komunikativní kompetence při vyučování cizím jazykům

Veselý, Josef, in: Cizí jazyky, 35, č. 2, 1991-92, s. 33-40
8

Autoidentyfikacja jednostki a kompetencje komunikacyjne do kultury innego

Muszyńska, Jolanta, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 252-259
9

Preklad a prekladateľské kompetencie

Gromová, Edita; Müglová, Daniela, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2001, s. 137-141.
10

Koloběh života? Lingua et communicatio inter scientiam et educationem

Lepilová, Květuše, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 87-97.