Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komiks lieferte 13 Treffer
1

Komiks jako specifický typ sémioticky heterogenních komunikátů

Zeman, Jiří, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 199-204
2

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu)

Mikušťáková, Anna, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 233-239
3

Gesechreibenes ode gesprochenes Deutsch? Über die Besonderheiten der Comicsprache

Rykalová, Gabriela, in: Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt (Opole), 4, 2011, s. 127-140
4

Vztah verbální a neverbální složky komiksu

Mertlíková, Vlasta; Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 8-13
5

Komiks okem lingvistickým. Teze k lingvistickému popisu komiksových textů

Foret, Martin, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 61-69
6

Vuk Karadžić v "obrázkovém"čtení. Několik poznámek k vybraným komiksovým adaptacím srbských lidových písní

Pilch, Pavel, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 41-46.
7

The interplay of text and image in comics: a linguistic interpretation of Will Eisner's A Contract with God

Vinklárek, Petr, in: From Theory to Practice 2012 : Proceedings of the 4th International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2012, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2013, s. 135-143
8

Abeceda komiksu pro čtení i tvoření

Procházka, Jiří W.; Smolíková, Klára, in: Čtenář (Kladno), 69, č. 11, 2017, s. 414-416
9

Česká a bulharská komiksová citoslovce

Kraevská, Markéta, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2014, s. 64-74
10

Stavba komiksu

Groensteen, Thierry Přel. Antonová, Barbora Brno 2005