Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kolokvializace lieferte 5 Treffer
1

Between private and public discourse, between writing and speaking: trends of "conversationalization"and "colloquialization"

Hoffmannová, Jana, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, 293 s.
2

Zpráva v novinách - hranice žánru a registru

Schneiderová, Soňa, in: Registre jazyka a jazykovedy (2) [RegJ 2] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 205-216.
3

Zábavné dialogy a dialogy pro zábavu

Čmejrková, Světla, in: Jazykoveda v pohybe [JazP] : Autorky a autori venujú k životnému jubileu prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc. a prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc, Bratislava, Univ. Komenského ; 2012, s. 175-184.
4

Jazyková neformálnost a "kolokvializace"v českých médiích

Hoffmannová, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 101-110
5

Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci)

Hoffmannová, Jana, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 63-75