Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach katalogy lieferte 30 Treffer
1

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

Petr, Stanislav Praha 2007
2

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica a další nové katalogy starých slovanských rukopisů

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 225-234
3

Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906

Svobodová, Milada Praha 1996
4

Mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. Bd. 4-8

Andersson-Schmitt, Margarete Stockholm 1991-95
5

Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz

Boháček, Miroslav; Čáda, František Editor Schäfer, Franz Köln 1994
6

Průvodce po rukopisných fondech v České republice 1. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven

Red. Kostlán, Antonín Praha 1995
7

Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261-1793. Inventář

Spáčil, Vladimír Olomouc 1998
8

Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weissenau

Wenzel, Elke Frankfurt a. Main 1998
9

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Brodský, Pavel Předml. opatř. Hlaváček, Ivan Praha 2000
10

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Brodský, Pavel Předml. opatř. Hlaváček, Ivan Praha 2000