Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach katafora lieferte 5 Treffer
1

Pronominální kataforické odkazování v češtině

Prošek, Martin, in: Úvahy o jazyce a literatuře, Praha, UK 2005, s. 47-52.
2

O jazykových prostředcích souvislého psaného nebo mluveného textu

Kraus, Jiří, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 84-98
3

On relations of reference in corpus. Articles in English texts

Vomlela, Jan, in: Silesian Studies in English 2009 [SilStE'09] : Proceedings of the International Conference of English and American Studies, 7-8 September, 2009, Silesian University in Opava, Opava, SlU ; 2010, s. 37-47.
4

Samostatný lexém tento jako prvek množiny odkazových konkurentů

Uhlířová, Ludmila, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 168-176
5

Tahle země je naše. Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Samek, Tomáš Pardubice 2016