Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kancionály lieferte 45 Treffer
1

Osudy jednoho bratrského kancionálu

Ryantová, Marie, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 16 (1999-2000), 2002, s. 316-318
2

Kancionál

Komenský, Jan Amos K vyd. připrav. Settari, Olga Praha 1992
3

Rukopisný kancionál jako svébytné hymnografické médium 17. a 18. století. Několik předběžných poznámek

Škarpová, Marie, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 177-184
4

Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna národního muzea, II C 7. Kritická edice. 1. svazek: Graduale

Ed. Kolár, Jaroslav Brno 2005
5

Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna národního muzea, II C 7. Kritická edice. 1. svazek: Graduale

Ed. Kolár, Jaroslav Brno 2005
6

Církevní zpěv jako komunikační prostředek

Hubáček, Jaroslav, in: Studia Slavica = Slovanské studie, 8, 2004, s. 257-269
7

Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe

Bratislava 2002
8

Písně J. A. Komenského podle stavu, věku a povolání uživatelů

Kopecký, Milan, in: Z kralické tvrze, 20, 1994-95, s. 49-55
9

Kancionál je možné vidět o svátcích

Konečná, Sabina, in: ZN noviny (Praha), 1995, 24.6.1995
10

Jednota habrovanských a její kancionály

Hanzelková, Marie, in: Bohemica litteraria, 15, č. 1, 2012, s. 7-42