Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kalky lieferte 133 Treffer
1

K teorii kalku

Damborský, Jiří, in: Ogród nauk filologicznych : Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi St. Kochmanowi, Opole, Wyd. Uniw. Opolskiego 2005, 119-126
2

Internacionalni i nacionalni elementi v rečnikovija săstav (aspekti na kalkiraneto v săvremennite slavjanski ezici)

Blagoeva, Diana, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 133-140
3

Několik poznámek ke staroslověnským kalkům

Havlová, Eva, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 34-38
4

Kalkovi njemačkoga podrijetla u češkom jeziku

Bunk, Ana, in: Fluminensia (Rijeka), 21, č. 1, 2009, s. 25-38
5

Manžel běžel na úřady. Kalky v mluveném projevu první generace českých přistěhovalců v USA

Kubáčková, Patricie, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 721-726
6

Kompozita v staroslověnské terminologii

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 261-271
7

Slavjanskije kal'ki po modeli angl. who's who

Vasčenko, Viktor, in: Romanoslavica, 35, 1997, s. 73-78
8

O staroslavjanskom kal'kirovanii kak specifičeskom sposobe slovoobrazovanija

Jefimova, Valerija Sergejevna, in: Byzantinoslavica, 65, 2007, s. 117-128
9

Denostupeň

Uhlířová, Ludmila; Štěpánová, Veronika, in: Naše řeč, 96, č. 5, 2013, s. 270-273
10

Exotismy a kalky

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 4, 2015, s. 25