Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jména místní lieferte 45 Treffer
1

K původu jména Beroun

Garkisch, Miloš, in: Minulostí Berounska, 4, 2001, s. 9-12
2

V Pohledu i na Frantáli aneb jak se měnil název obce a kláštera v Pohledu

Hloučková, Helena, in: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí, 1, 2001, s. 92
3

Přeskače 1279-2009. Z dějin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku

Jan, Libor Přeskače 2009
4

Brewer's Britain and Ireland

Compiled by Ayto, John London 2005
5

Nenovice versus Vejvanovice (jazykový problém místopisný z pohledu historika)

Flodrová, Milena, in: Brno v minulosti a dnes 14 : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Magistrát a Archiv města Brna ; 2000, s. 79-94
6

Umělá jména obcí a osad v České republice

Kuča, Karel, in: Muzejní a vlastivědná práce, 38, č. 3, 2000, s. 144-161
7

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?

David, Jaroslav, in: Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník, 16, 2001, s. 192-197
8

Toponymické názvy typu Hradisko a Zámok v okolí Piešťan a ich konfrontácia s archeologickými lokalitami

Bialeková, Darina, in: Historická Olomouc, 12, 2001, s. 17-31
9

Jména Kadlín

Rác, Jiří, in: Vlastivědný sborník Kralupska, 8, č. 1, 2001, s. 81-83
10

K dějinám názvu Kašperské Hory

Starý, Václav, in: Vlastivědný sborník muzea Šumavy (Sušice), 5, 2001, s. 15-16