Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky státní lieferte 9 Treffer
1

V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami

Spurný, Matěj, in: Časopis Národního muzea, 173, č. 3-4, 2004, s. 191-211
2

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

Lesemann, Helena, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
3

Státnost a "státní"jazyk

Heřman, Sáva, in: Práce z dějin slavistiky 15 : Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější, Praha, UK ; 1992, s. 129-137
4

Jazykový zákon zatím bez pokut

bez autora, in: Hospodářské noviny (Praha), 1996, 30.1.1996
5

Ruština bude státním jazykem

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 132, 2012, s. 6., 6.6.2012
6

Moskva vnímá plebiscit jako reakci na útlak

Procházková, Petra, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 17.2.2012
7

Moskvě se nelíbí "ne"ruštině

in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 20.2.2012
8

Ruština se může stát řečí EU

Janoušek, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 17.2.2012
9

Otázka státního jazyka v Československé republice (1918-1939)

Gladrow, Anneliese, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 53-60