Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky analytické lieferte 8 Treffer
1

Závislostní gramatika a slovosled v češtině a v analytických jazycích

Sgall, Petr, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 39-46.
2

O syntetičnosti češtiny a analytičnosti polštiny

Lotko, Edvard, in: Tradycja i współczesność. Folklor, język, kultura : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorovi K. D. Kadłubcowi, Akademia Techniczno-Humanistyczna : Bielsko-Biała, 2009, s. 279-284
3

Projevy analytismu v ruštině

Brandner, Aleš, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 54, č. A 53, 2005, s. 81-93
4

Porovnání délky vět v češtině a angličtině (a jiných jazycích)

Malinovský, Milan, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 65-72
5

Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině

Nedomová, Zdeňka, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 34-44.
6

Typologická konfrontace několika současných evropských jazyků

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 53, č. 1, 2009-10, s. 9-13
7

Types of language nomination: Universals, typology and lexicographical relevance

Čermák, František, in: EURALEX 2002 : Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress, Copenhagen, Denmark, August 13-17, 2002. Vol. 1, Copenhagen, CST ; 2002, s. 237-247
8

English as a global language and the case of gender in Czech

Čmejrková, Světla, in: Literary Criticism & Cultural Criticism : Papers Presented to the Third International Conference on Literary Criticism (Cairo 2003), Cairo, Egyptian Society for Literary Ciriticism ; 2006, s. 271-284