Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk reklamy lieferte 384 Treffer
1

Blahopřání k výhře

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 30-32
2

Můžete mít věc X

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3,, č. 1,, 1995,, s. 34
3

Reklama očima Benettonu

Javorská, Monika, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 19-30
4

Od informačního k reklamnímu médiu?

Zimmer, Jochen Řehoř, Miloslav, in: Svět televize, č. 2, 1995, s. 113-118
5

Jazyk v anglickej reklame

Teremová, Marta, in: Cizí jazyky, 41, č. 9-10, 1997-98, s. 148-150
6

Kommunikativnaja uspešnost' reklamnogo teksta. 1 čast' (na materiale tekstov russkoj reklamy XX veka)

Vysloužilová, Eva, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 63-72
7

Žena a jazyk reklamy

Uher, František, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 377-380
8

Reklamní mýty

Čmejrková, Světla, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 110-111
9

Relativnost stupňů komparace v reklamě

Krejčová, Eva, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 154-159
10

Werbung und praktisches Schliessen - dargestellt am Beispiel tschechischer Anzeigenwerbung

Kuße, Holger, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 45, 2000, s. 175-208