Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk reklamy lieferte 384 Treffer
1

Blahopřání k výhře

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 30-32
2

Můžete mít věc X

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3,, č. 1,, 1995,, s. 34
3

Od informačního k reklamnímu médiu?

Zimmer, Jochen Řehoř, Miloslav, in: Svět televize, č. 2, 1995, s. 113-118
4

Jazyk v anglickej reklame

Teremová, Marta, in: Cizí jazyky, 41, č. 9-10, 1997-98, s. 148-150
5

Žena a jazyk reklamy

Uher, František, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 377-380
6

Az ún. reklámnyelvi törvény Magyarországon

Eöry, Vilma, in: Prágai Tükör, č. 2, 2003, s. 30-35
7

Jazyk slovenskej tlačenej reklamy. Od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie

Orgoňová, Oľga, in: Aktuální slovakistika : Brněnské texty k slovakistice 7, Brno, MU ; 2004, s. 147-168
8

Jazyk mezinárodní reklamy

Doležalová, J., in: Marketing a komunikace (Praha), 11, 2000, s. neuved
9

Storrytelling as a discourse strategy in printed advertising

Nemčoková, Katarína, in: Theories and Practice : Proceedings of the 2nd International Conference on English and American Studies, September 7-8, 2010, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2011, s. 111-120
10

Reklama. Studium pragmalingwistyczne

Skowronek, Katarzyna Kraków 1992