Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach izoglosy lieferte 44 Treffer
1

Starinna bălgarska jatova izoglosa

Šaur, Vladimír, in: Bălgarski ezik (Sofija), 43-44, č. 5, 1993-94, s. 458-464
2

Izoglosy nářečního mikroregionu (na materiálu korespondenční ankety ÚJČ z Podkrkonoší)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 169-174
3

Starinnata bălgarska jatova izoglosa

Šaur, Vladimír, in: Dialektologija i lingvistična geografija, Sofija, Univ. izd. "Kliment Ochridski" ; 1999, s. 248-258
4

Slavic-Tocharian isoglosses 1, 2

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Reykjavík), 5, 1991, s. 123-128, 129-133
5

Slavic-Tocharian isoglosses 4

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Copenhagen), 10, 2003, s. 11-13
6

Psl. *kъpъ "vulva" v toch. *kwip- "hanba" - specifická slovansko-tocharská izoglosa?

Blažek, Václav, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 193-195
7

Mladšie praslovanské izoglosy na slovensko-moravskom pomedzí

Krajčovič, Rudolf, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 268-272.
8

Areálová lingvistika: Svazky izoglos ve službách etymologie

Kloferová, Stanislava, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 143-148.
9

Zur Interpretation einer ungarisch-rumänisch-slawischen lautgeschichtlichen Isoglosse

Pilarský, Jiří, in: Slavica (Debrecen), 24, 1990, s. 57-67
10

Slavic-Tocharian isoglosses

Blažek, Václav, in: Linguistica Baltica (Kraków), 4, 1995, s. 233-238