Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interpunkce lieferte 156 Treffer
1

Problematické čárky

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 182-183
2

Více, či méně čárek?

Hrušková, Zdenka, in: Naše řeč, 82, č. 4, 1999, s. 220-222
3

Interpunkce ve španělštině

Máchová, Kateřina, in: Scientific Papers of the University of Pardubice = Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, 4, 1998, s. 9-32
4

Săvremenna bălgarska punktuacija

Nicolova, Ruselina Sofija 1989
5

Ahoj Ivano!

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 56
6

Jak interpunkční znaménko zneklidnilo armádního generála

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 269-270
7

Používání čárky v anglické větě

Pazderová, Alena, in: Cizí jazyky, 43, č. 2, 1999-2000, s. 44-46
8

Ještě o přívlastku volném a těsném

Štícha, František, in: Naše řeč, 75, č. 5, 1992, s. 255-258
9

S čárkou, nebo bez čárky?

Vlková, Věra, in: Magazín ČSN, č. 2, 1992, s. 55-56
10

Včetně, eventuálně, případně, popřípadě

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 2, 2002-03, s. 92-93