Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach inovace lieferte 18 Treffer
1

Frazeolohični innovaciji v movi čes'kych zasobiv masovoji informaciji

Danylenko, Ljudmyla I., in: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 3 : Frazeologia, Opole, Uniw. Opolski 2008, s. 262-267
2

Frazeolohični innovaciji v movi čes'kych zasobiv masovoji informaciji

Danylenko, Ljudmyla I., in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 231-236
3

Aksamitna rewolucja a nowe znaczenie czes. sametový, pol. aksamitny

Orłoś, Teresa Zofia, in: Studia językoznawcze : Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, Kraków, Universitas 2001, s. 223-228
4

Vztah budoucích učitelů češtiny k proměnám jazyka a jazykovým prohřeškům

Zimová, Ludmila, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 479-484.
5

Transformacii krylatych slov (na materiale rossijskogo interneta)

Tarsa, Jadviga, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 837-840
6

Indo-European personal pronouns: limits of their internal reconstruction

Bičanová, Lenka; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 29-55
7

Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny: mezi kontinuitou a diskontinuitou

Nejedlý, Petr, in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru [SlBStřE], Praha, Arsci ; 2010, s. 105-117.
8

Diskontinuita jazykového vývoje a lexikální systém

Nejedlý, Petr, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 183-187.
9

"Nowoprzysłowia" polskie czyli dowcipne modyfikacje i parafrazy popularnych porzekadeł

Tkaczewski, Dariusz, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 267-277
10

Demonstrativum ten, ta, to v stylizaci mluveného projevu

Komárek, Karel, in: Studia philologica, 5, 1994, s. 25-26