Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach informace lieferte 37 Treffer
1

Information Technology for Education of Visually Impaired People

Kopeček, Ivan; Pala, Karel, in: ERCIM News, č. 33, 1998
2

Vzdělaný člověk bez znalostí? Učenost versus moudrost

Hausenblas, Ondřej, in: Infocus, 2, č. 6-7, 1996, s. 118-119
3

K pojmu informace ve společenských vědách

Uličný, Oldřich, in: Problémy výstavby AIS v spoločenských vedách a v oblasti ich aplikácií, Bratislava, Dom techniky ZSVTS ; 1992, s. 52-60
4

Síť čili tělo bez orgánů

Petříček, Miroslav, in: Filosofický časopis, 46, č. 1, 1998, s. 67-72
5

Navigation and information system for visually impaired people

Kopeček, Ivan; Smrž, Pavel, in: Proceedings of ICCHP'98, Wien-Budapest, September 1998, Wien, Austrian Computer Society ; 1998
6

Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR - Multifunkční informační centrum v Ústavu pro klasická studia

Žůrek, Jiří, in: Český časopis historický, 101, č. 3, 2003, s. 776-777
7

Podstawowe założenia gramatyki parzystości konceptualnej (o gramatyce z pogranicza nauk)

Kudra, Andrzej, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 169-175
8

A propos de l'identification de l'information connue (contextuellement liée) dans le texte

Daneš, František Pešek, Ondřej, in: Verbum (Nancy), 32, č. 2, 2010
9

Information processing in resolutions

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: Trends and Perspectives : 1st Nitra Conference on Discourse Studies, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2006, s. 37-46
10

O jazyce a stylu pro informační pracovníky

Kraus, Jiří Praha 1987