Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach infinitiv lieferte 144 Treffer
1

Ke konkurenci infinitivu a gerundia po výraze to v angličtině

Malinovský, Milan, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 10-19
2

Na obranu dobrých tradic ve výuce anglické gramatiky

Hornová, Libuše, in: Cizí jazyky, 41, č. 5-6, 1997-98, s. 80-82
3

Infinitiv objektový a koreference

Panevová, Jarmila, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 109-113
4

Russkij infinitiv: kategorial'naja charakteristika, funkcionirovanije

Gechtljar, Svetlana Jakovlevna Sankt-Peterburg 1996
5

Sintaksis i semantika infinitiva v sovremennom russkom jazyke

Bricyn, Viktor M. Kyjiv 1990
6

Zur Integration des Infinitivs in das Verbalsystem des Tschechischen

Karlík, Petr, in: Anzeiger für slavische Philologie, 35, 2008, s. 87-100
7

Zum valenzabhängigen Infinitiv und zu seiner Behandlung im fachbezogenen Deutschunterricht

Václavková, Gertruda, in: Glottodidactica Olomucensia 4, Olomouc, UP ; 1992, s. 15-26
8

Les périphrases verbales avec les verbes formèmes faire et laisser (et assimilés)

Pavlisková, Jana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 32, č. L 23, 2002, s. 19-28
9

Alguns aspectos do infinitivo flexionado português: a sua capacidade (potencilidade) transposicional

Tláskal, Jaromír, in: Las lenguas románicas: Su unidad y diversidad : Homenaje al Profesor Bohumil Zavadil con ocasión de su 65ř cumpleaños, Praha, FF UK ; 2005, s. 227-239
10

Syntaktická struktura Petr byl boxovat: české specifikum, nebo evropské univerzále?

Karlík, Petr, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 113-123