Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach inference lieferte 13 Treffer
1

Reference and inference: the case of anaphora

Peregrin, Jaroslav, in: Reference and Anaphorical Relations, Dordrecht, Kluwer ; 2000, s. 269-286
2

Konotace a inference

Nebeská, Iva, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 259-264.
3

Inferentialism and the compositionality of meaning

Peregrin, Jaroslav, in: International Review of Pragmatics (Leiden), 1, č. 1, 2009, s. 154-181
4

Specifika recepce psaného textu: inference a manipulace

Nováková, Alena, in: Úvahy o jazyce a literatuře, Praha, UK 2005, s. 109-115.
5

Inferentialism. Why Rules Matter

Peregrin, Jaroslav Basingstoke 2014
6

Peregrinova inferencialistická koncepcie jazyka a logiky (1., 2. časť)

Koreň, Ladislav, in: Filosofický časopis, 65, č. 1, 3, 2017, s. 97-111, 421-436
7

Report of Roger G. van de Velde's paper "Man, verbal text, inferencing, and coherence"

Daneš, František, in: Connexity and Coherence : Analysis of Text and Discourse, Berlin, de Gruyter ; 1989, s. 228-239
8

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
9

Inference z hlediska psychologie a lingvistiky

Čapková, Dagmar, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 1, 1998, s. 26-34
10

Konverzační implikatura jako nástroj zjišťování významu výpovědi

Hirschová, Milada, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 115-130