Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach imperfektiva lieferte 34 Treffer
1

K vyhledávání sekundárních imperfektiv

Esvan, François, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 49-56.
2

Some special problems of imperfective derivation in Czech

Townsend, Charles Edward, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 1999, s. 38-47
3

Imperfektivni ednovidovi glagoli, perfektivni ednovidovi glagoli i dvuvidovi glagoli v češkija ezik

Savova, Aleksandra, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1-2, 2012, s. 49-57
4

Scénický prézens v staroslověnštině

Večerka, Radoslav, in: Slovo, 56-57 (2006-07), 2008, s. 595-602
5

Eine ungewöhnliche Verwendung des Aspekts im Tschechischen - der imperfektive Aspekt in Handlungssequenzen

Berger, Tilman, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 58, č. 1, 2013, s. 31-42
6

Biaspectuals revisited

Starý, Zdeněk, in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 1, 2017, s. 111-123
7

A propos du polymorphisme de l'imperfectivisation secondaire en tchèque

Esvan, François, in: Studi in onore di Aleksander Wilkoń, Napoli, Univ. degli Studi di Napoli "L'Orientale" ; 2005, s. 131-143.
8

The use of aspect in Czech L2

Mertins, Barbara, in: Ročenka textů zahraničních profesorů 3, Praha, FF UK ; 2009, s. 479-506
9

Sekundární imperfektiva ve vývoji češtiny

Štícha, František, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 365-372.
10

Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu

Dočekal, Mojmír, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 4, 2009, s. 327-341