Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ilokuce lieferte 39 Treffer
1

Prognostické ukazovatele v konzekutívnom tlumočení

Müglová, Daniela, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 11, 2007, s. 203-213
2

Modálne operátory môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily asertívnych výpovedí

Ivanová, Martina, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 234-240.
3

Modification of the illocutionary force

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno Studies in English, 22, č. S 2, 1996, s. 63-69
4

Ilokuční potenciál příčinných souvětí

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 43-54
5

Problematika klasifikace ilokučních aktů (3)

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 95-100
6

Modality as a means of modifying the illocutionary force of utterances in political interviews

Kozubíková Šandová, Jana, in: Linguistica Silesiana, 32, 2011, s. 85-100
7

The act of giving in legal texts

Pavlíčková, Eva, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 169-176
8

Pojem komunikativní funkce a jeho specifikace

Hirschová, Milada, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 44-51
9

Zur semantischen Struktur und illokutionären Kraft persuasiver Sprechakte

Kosta, Peter, in: Slavistische Linguistik 1995 : Referate des 21. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Mainz 26.-29. 9. 1995, München, Sagner 1996, s. 201-216
10

Jaké poznatky o ilokučních slovesech lze z korpusu získat?

Hirschová, Milada, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 99-102.