Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach idiomy lieferte 415 Treffer
1

Propositional idioms

Čermák, František, in: Europhras 2000 : Internationale Tagung zur Phraseologie, Tübingen, Stauffenburg ; 2004, s. 15-23
2

Idiomatics

Čermák, František, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 185-195
3Čermák, František, in: International Journal of Lexicography (Oxford), 14, č. 1, s. 1-20, 2001
4

Zakopnout můžeme také ve větě

Svobodová, Jana, in: Svoboda (Ostrava), 1999, 24.4.1999
5

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 331-336
6

Antroponyma a jejich funkce v idiomech

Svobodová, Alena; Dršatová, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 69-74
7

The linguistic mapping of space relations in a West African Highlanders' idiom

Bearth, Thomas, in: Space in Languages, Praha, UK ; 1996, s. 3-27
8

Preklad ako metóda jazykového porovnavania

Taraba, Ján, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 38, 1997, s. 17-19 [příl. Translatologická žatva]
9

O anglickém floor a o studiu slovíček

jš, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 10
10

Anthroponyma in Idiomen

Dršatová, Jitka; Svobodová, Alena, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 51-52