Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hyponyma lieferte 5 Treffer
1

Evropa po česku, čili O čem se ve slovnících nedozvíme

Patapava, Volha, in: Přednášky a besedy ze 47. ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 47], Brno, MU ; 2014, s. 148-155
2

Češi a Evropa z lingvistického hlediska

Patapava, Volha, in: Přednášky a besedy ze 44. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 44], Brno, MU ; 2011, s. 163-166
3

Rol' rodovogo ponjatija (giperonima) pri opredelenii roda nesklonjajemych neoduševlennych suščestvitel'nych

Atanasova, Ivanka, in: Studia Slavica, 18, č. 1, 2014, s. 85-97
4

Evropa po česku, čili O čem se nedozvíme ve slovnících

Patapava, Volha, in: Přednášky a besedy ze 46. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 46], Brno, MU ; 2013, s. 154-160
5

Motiv peněz a jeho jazykové zvtárnění v současné české próze

Hammel, Robert, in: Jazyk, literatura a finance [JazLFin] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.-26. dubna 2009, Ústí nad Labem, UJEP ; 2009, s. 87-91.