Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hypertext lieferte 36 Treffer
1

Soudržnost nelineárního elekronického textu

Höflerová, Eva, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 148-152.
2

Hypertext - půlstoletí k hyperaktivitě. Část 3

Sklenák, Vilém, in: i'96, 38, č. 6, 1996, s. 142-144
3

Od textu k hypertextu

Bartůňková, Jana; Zachová, Alena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 202-207
4

Using dialog programming for developing the speech oriented hypertext system AUDIS

Bártek, Luděk; Batůšek, Robert; Fikera, Marek; Kopeček, Ivan, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 347-350
5

The architecture of the blind user oriented hypertext AUDIS

Kopeček, Ivan, in: Proceedings of ICCHP'98, Wien-Budapest, September 1998, Wien, Austrian Computer Society ; 1998
6

Knihy, texty a hypertexty

Eco, Umberto, in: Kritický sborník, 19, 1999-2000, s. 7-12
7

Text a hypertext v procesu učení

Höflerová, Eva, in: Informační zdroje, Ostrava, PF OU ; 2003, s. 3-69
8

Vliv hypertextu na proces čtení

Marešová, Hana, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 76-80.
9

K hypertextové struktuře

Marešová, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 42-49
10

Kreativita v internetové síti

Marešová, Hana, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 214-218.