Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hyperkorektnost lieferte 15 Treffer
1

Čeština počeštěná

Horníček, Miroslav, in: Mladý svět (Praha), 1995, 30.3.1995
2

Poznámka k pojmu hyperkorektnost

Sgall, Petr, in: Naše řeč, 89, č. 1, 2006, s. 21-25
3

Je pravdou versus je pravda

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2006, 30.1.2006
4

Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 90, č. 3, 2007, s. 123-131
5

Mezi náma dvěmi

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 15, č. 3, 2015, s. 290-292
6

Žena bez vlastností

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 28, 2015, s. 3, (14. 3.)
7

Pokus obhájit zatracované slovo bysme

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2006, 5.6.2006
8

Spisovnější než spisovné a lepší než dobré

Prokšová, Hana, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 22, 2012, s. 24, 5.11.2012
9

Prej zejtra to budu mít v mejlu

Vybíral, Petr, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2006, 17.7.2006
10

Uživatel spisovného jazyka a hyperkorektnost

Sgall, Petr, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 53-58.