Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hovorovost lieferte 294 Treffer
1

Expanze spojovacího výrazu "a"v současných ruských textech?

Trösterová, Zdeňka, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 137-149
2

K specifickým rysům hovorové ruštiny

Flídrová, Helena, in: Informační bulletin ČAR (1992), č. 4, 1993, s. 35-37
3

Hovorová čeština v rozhlasových relacích

Daneš, František; Sgall, Petr, in: Studie a úvahy, č. 4, 1966, s. 46-58
4

Współczesna czeszczyzna potoczna

Orłoś, Teresa Zofia, in: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (Warszawa), 61, 2005, s. 137-143
5

Vvedenije v kolokvialistiku

Skrebnev, J. M. Saratov 1985
6

Mundarten und Umgangssprache im Thüringer Raum

Pusch, Birgit, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 110-131.
7

Sovremennyj češskij territorial'nyj substandart

Bogoczová, Irena, in: Naučni trudove (Plovdiv), 41, č. 1, 2003, s. 63-71
8

Potocyzacja języka oficjalnego w mediach (na przykładzie zwrotów grzecznościowych)

Kabata, Maria, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 84-88.
9

Aspects of the ethnolinguistic approach to colloquial Mongolian

Oberfalzerová, Alena; Luvsandorz', Z'ugderiin, in: Orientalia Pragensia, 14, 2002, s. 37-52
10

The Nijmegen corpus of Casual Czech

Ernestus, Mirjam; Kočková-Amortová, Lucie; Pollak, Petr, in: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Reykjavík, Euroepan Language Resources Association 2014, s. 365-370