Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homonyma lieferte 89 Treffer
1

Kontribue al PIV. Homonimoj en Esperanto, konsiderataj nomenklature

Kavka, Josef Dobřichovice 1996
2

Homonyma v staroslověnštině. K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 31-39
3

Strukturni omonimni modeli v češki ezik

Ljubenova, Elena, in: Naučni trudove (Plovdiv), 35, č. 1, 1997, s. 199-205
4

Slovar slovenskih homonimov. Na podlagi gesel Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Bálint, Júlia Ljubljana 1997
5

Homonymický slovník

Ivanová-Šalingová, Mária Bratislava 2005
6

Etymologické poznámky k makedonským homonymům

Havlová, Eva, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 29-34
7

Koryto

Lankašová, Taťána, in: Haló noviny (Praha), 2001, 27.4.2001
8

Rečnik srpsko-čeških homonima

Novotná, Věra Beograd 2003
9

Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych

Kusal, Krzysztof Wrocław 2002
10

Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych

Kusal, Krzysztof Wrocław 2002