Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homofonie lieferte 15 Treffer
1

(Pseudo)homophones as metadeterminacies

Luelsdorff, Philip A., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 59-60, 1993, s. 49-58
2

Homophones and homographs: are they the same?

Malinvoský, Milan, in: Moderne Sprachen (Wien), 38, č. 2, 1994, s. 95-103
3

Langage violent dans le rap français : caractéristique ou cliché?

Zubčeková, Helena, in: Svět literatury, [25], zvl. č., 2015, s. 293-303
4

Problemy perevoda sobstvennych imen (antroponimov) v volšebnoj povesti M. Trevers "Meri Poppins"

Panova, Jelena P., in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 301-395.
5

Humor v české reklamě

Čmejrková, Světla, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 305-312.
6

Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor ve jménech

Bohuš, Marek, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 543-546.
7

Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografie v současné češtině

Petkevič, Vladimír, in: Časopis pro moderní filologii, 97, č. 2, 2015, s. 127-135
8

Čínské písmo

Zádrapa, Lukáš; Pejčochová, Michaela Praha 2009
9

Homofonofobie

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2005, 5.9.2005
10

Být, bít, beat, či beet?

Freiová, Zora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 29, č. 107, 2016, s. 3, 7.5.2016