Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homilie lieferte 23 Treffer
1

Sources on St. Ludmila. 3: The homily and its "echoes"

Ingham, Norman W., in: American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists (Bratislava, 1993) : Literature, Linguistics, Poetics, Columbus (Ohio), Slavica Publ. ; 1993
2

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu

Editor Konzal, Václav Praha 2005
3

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu

Editor Konzal, Václav Praha 2005
4

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu

Editor Konzal, Václav Praha 2006
5

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu

Editor Konzal, Václav Praha 2006
6

Pozdně barokní kázání z Pelhřimova

David, Milan, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 12, 2001, s. 137-146
7

Homilie o sv. Petru a Pavlovi mezi nejstaršími staroslověnskými homiliemi

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 77, č. 4, 2008, s. 351-366
8

Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře

Stankovska, Petra, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 1-4
9

Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki

Raclavská, Jana, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 235-240.
10

Slavjanskij perevod gomilii Ioanna Zlatousta De sancto hieromartyre Phoca

Miltenov, Javor, in: Byzantinoslavica, 69, č. 1-2, 2011, s. 311-367