Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach homiletika lieferte 37 Treffer
1

Josef Vašica a studium barokní homiletiky

Horáková, Michaela, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 45-52
2

Proměny exempla v barokní literatuře

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. V 4, 2002, s. 23-29
3

Sondy do barokní homiletiky

Horáková, Michaela, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 415-421
4

České homiletické texty ze začátku a konce barokní epochy

Jaklová, Alena, in: Studia philologica, 8, 2001, s. 100-109
5

Česká barokní homiletika. Dosavadní výzkum a výhledy

Pavera, Libor, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 243-256
6

Hlavní tendence v jazyce a stylu současné homiletiky

Kvítková, Naděžda, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 153-158.
7

Quadragesimale admontské

Edice a překlad Florianová, Hana Praha 2006
8

Quadragesimale admontské

Edice a překlad Florianová, Hana Praha 2006
9

Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych

Drob, Janusz Andrzej Lublin 1998
10

Etos społeczeństwa polskiego doby saskiej w świetle ówczesnych kazań

Jaworska, Kazimiera Legnica 1999