Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hodonyma lieferte 247 Treffer
1

Názvy jako nedílný prvek společného městského prostředí

Handke, Kwiryna, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, 179. s.
2

Trasa dobytčí cesty z Hustopečí do Polné

Vermouzek, Rostislav, in: Jižní Morava (Brno), 29, č. 32, 1993, s. 105-115
3

Plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století

Čoupek, Lukáš, in: Východní Morava (Brno), 3, 2013, s. 165-167
4

Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 9-12
5

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
6

Charakteristika hodonym na východním Těšínsku

Téma, Bedřich, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 245-248
7

Cesty v Čechách a jejich vlastní jména

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 304-332
8

Vývoj historické motivace uličních názvů Brna

Kneselová, Helena, in: 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 [SlovOnK 13] : Zborník materiálov, Bratislava, Univ. Komenského ; 1998, s. 69-72
9

Arne Nováka

Flodrová, Milena, in: Brněnský večerník, 1995, 24.11.1995
10

Jména ulic ve spirále dějinných zvratů

Müller, Klaus, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 180-183.