Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hlásky lieferte 41 Treffer
1

K temporálním vlastnostem českých prealveolárních frikativ

Štěpánová, Veronika, in: Čeština v mluveném korpusu [ČvMlK], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 124-131
2

Phonetic analysis of parasitic speech sounds

Machač, Pavel; Skarnitzl, Radek, in: Speech Processing [19] : Proceedings of the 19th Czech-German Workshop, Praha, ÚFE ČAV ; 2009
3

Identification and automatic detection of parasitic speech sounds

Matoušek, Jindřich; Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel; Trmal, J., in: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), Brighton, ISCA ; 2009, s. 876-879
4

Jak dlouho trvá české "s"a "z"?

Štěpánová, Veronika, in: Varia 17 : Zborník materiálov zo 17. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky 7. - 9. 11. 2007), Ružomberok, Katolícka univ. ; 2010, s. 151-158
5

Homerisch ηέιος, 'Ηερίβοια und ήρι. Zur Interrelation von Wortbedeutung und Lautform

Hajnal, Ivo, in: Historische Sprachforschung (Göttingen), 105, č. 1, 1992, s. 57-72
6

Zu den silbenbildenden Liquiden in den slawischen Sprachen

Vykypělová, Taťána, in: Recherches fonctionnelles et structurales 2009, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 133-138
7

Cermat a Jan Hus

Oliva, Karel, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 102, 2018, s. 20, (3. 5.)
8

Slabikotvorné hlásky

Nilsenová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 43
9

Už víme, proč Bob vypadá jako Bob

Vlčková, Eva, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 9.6.2007
10

Comparison of biomechanical modeling of register transitions and voice instabilities with excised larynx experiments

Tokuda, Isao; Horáček, Jaromír; Švec, Jan G.; Herzel, Hanspeter, in: The Journal of the Acoustical Society of America (New York), 122, č. 1, 2007, s. 519-531