Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach historiografie lieferte 27 Treffer
1

Přehled dějepisecztví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století. 3

Zouhar, Jakub, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 409-421
2

Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám

Ed. Chocholáč, Bronislav Brno 1999
3

Čas a vyprávění. 1. Zápletka a historické vyprávění

Ricoeur, Paul Přel. Petříček, Miroslav Praha 2000
4

Contemporary Czech Historiography (Organization, Tendencies, Interdisciplinary and International Collaboration)

Pánek, Jaroslav, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 223-232
5

Edice pramenů k náboženským dějinám českých zemí raného novověku v české historiografii 19. a 20. století

Zeman, Martin, in: Jihočeský sborník historický, 77-78, 2008-09, s. 411-423
6

"Podivné sepsání."Málo známý pramen k dějinám karmelitánského kláštera v Pacově

Martínková, Lenka, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 423-434
7

Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám českého dějepisectví Gollovy školy

Uspoř. Horský, Jan Ústí n. Labem 1999
8

Linguistic historiography: Projects and prospects

Koerner, E. F. Konrad Amsterdam 1999
9

Practicing Linguistic Historiography. Selected Essays

Koerner, E. F. Konrad Amsterdam 1989
10

Praha Husova a husitská. 1415-2015

Editor Čornej, Petr Praha 2015