Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hesla lieferte 74 Treffer
1

Informativnost, přehlednost a úspornost lexikografického popisu

Němec, Igor; Homolková, Milada, in: Obsah a forma v slovnej zásobe : Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1.-4. marca 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra ; 1984, s. 57-60
2

The standardization of headwords in onomastic lexicography

Šrámek, Rudolf, in: You Name It : Perspectives on Onomastic Research. A Festschrift for Professor Eero Kiviniemi on His 60th Birthday, 2 January 1997, Tampere, Finnish Literature Society ; 1997, s. 31-36
3

Liewehr, Ferdinand

Gruchala, Janusz, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7, Ostrava, Optys ; 1996, 68 s.
4

Leksičeskij klass "imenovanija ponjatij iskusstva": jego slovarnoje predstavlenije v Russkom semantičeskom slovare i mesto v leksičeskom sisteme russkogo jazyka

Rogova, Marija Viktorovna, in: Slavia, 71, č. 2, 2002, s. 165-172
5

Lexikálně sémantická výstavba hesla - ústřední otázka lexikografické práce. Na materiále jednojazyčných slovníků

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 18, č. 3, 1957, s. 129-150
6

Lexikálně sémantická výstavba hesla - ústřední otázka lexikografické práce. Na materiále jednojazyčných slovníků českých

Havránek, Bohuslav; Filipec, Josef, in: O vědeckém poznání soudobých jazyků, Praha, Nakl. ČSAV ; 1958, s. 177-190
7

Primary vs. secondary vocabulary

Emonds, Joseph E., in: From Theory to Practice 2012 : Proceedings of the 4th International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2012, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2013, s. 37-55
8

Křístek, Václav

Knop, Alois, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 4, Ostrava, Optys ; 1995, s. 72-73
9

Musil, Alois

Pavlica, Tomáš, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 6, Ostrava, Optys ; 1996, s. 91-93
10

Wintr, Karl

Šefčík, Erich, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7, Ostrava, Optys ; 1996, 138 s.