Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hantýrka lieferte 35 Treffer
1

Mluvená a psaná hantýrka

Herold, Miroslav, in: Týdeník Rozhlas R 94 (Praha), 1994, 25.7.1994
2

Velká kniha hantecu

Výběr a sestava Kopřiva, Pavel Brno 1999
3

Hantýrka pro samouky

Sest. a úvodem opatř. Krátký, Radovan Praha 2004
4

Brněnské šalina/šelina ("tramvaj"). Wörter, Sachen und Milieus

Novák, Pavel, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 177-186
5

Prachy sobě vyrazíme. Tři písně v gaunerské hantýrce

D. S., in: Souvislosti, 13, č. 2, 2002, s. 118-121
6

Ten světskej život je dales. Pohádka a dvě písně ve světské hantýrce

D. S., in: Souvislosti, 13, č. 2, 2002, s. 122-124
7

Velký slovník hantecu. Hanteco-český. Česko-hantecový

Výběr a sestava Dvorník, Petr Brno 2000
8

Roštěnky šalinou nejezdí

Talpová, Eva, in: Rovnost (Brno), 1999, 4.3.1999
9

Hantýrka jako jazykový reprezentant města

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 48-53.
10

Slangové výrazivo jako součást zábavných textů

Krčmová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 213-220