Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach gymnázia lieferte 5 Treffer
1

Český jazyk pro 4. ročník gymnázií

Svoboda, Karel; Čechová, Marie; Daneš, František; Styblík, Vlastimil Praha 1982
2

Český jazyk pro 3. ročník gymnázií

Svoboda, Karel; Čechová, Marie; Daneš, František; Styblík, Vlastimil Praha 1981
3

Evropský projekt zkvalitňuje výuku ruského jazyka na Eko gymnáziu Brno

Gazdová, Helena, in: Novaja rusistika, 3, č. 2, 2010, s. 99-100
4

Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základní školy a nižší gymnázium

Hauser, Přemysl Praha 1998
5

Dialog v hodinách češtiny 2. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6.-9. ročníku a nižšího gymnázia

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga Praha 1998