Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach gramatika historická lieferte 35 Treffer
1

A Historical Grammar of Hindi

Oberlies, Thomas Graz 2005
2

Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Učebnik dlja vysšich učebnych zavedenij Rossijskoj Federacii

Kolesov, V. V. Sankt-Peterburg 2008
3

Jaký učební text k historické mluvnici češtiny?

Šaur, Vladimír, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 127-132.
4

Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 169-175
5

The changes of the historical grammar of the Chinese language during the 3rd-14th centuries

Gurevich, Isabella Samoilovna, in: Archiv orientální, 77, č. 3, 2009, s. 255-297
6

Introduction à l'histoire de la langue française

Perret, Michèle Paris 2003
7

Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka

Ivanova, Marija Valer'jevna Moskva 2006
8

The Diachrony of Grammar

Givón, Talmy Amsterdam 2015
9

Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa Šafaříka

Šlosar, Dušan, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 123-127
10

Cesta k moderní španělštině. Pomocný učební materiál pro seminář historické mluvnice španělštiny

Kavka, Stanislav J. Ostrava 1998