Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach grafématika lieferte 178 Treffer
1

The World's Writing Systems

Eds. Daniels, Peter T. Oxford 1996
2

V Pákistánu nalezli archeologové zatím nejstarší doklady o písmu

in: Lidové noviny (Praha), 1999, 6.5.1999
3

Studia alphabetica

Sass, Benjamin Freiburg 1991
4

Written Language. General Problems and Problems of English

Vachek, Josef The Hague 1973
5

Some Remarks on Revaluations of Redundant Graphemes

Vachek, Josef, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 173-181
6

Kultura písma ve slezsko-východočeském pohraničí v 18. a na počátku 19. století

Bobowski, Kazimierz, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 383-395
7

À propos de l'écriture chinoise

Alleton, Viviane, in: Archiv orientální, 69, č. 3, 2001, s. 437-446
8

Spjatost řečových dovedností s grafickou formou jazyka (na materiálu češtiny)

Hádková, Marie, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře (Poděbrady 25. a 26. června 1998), Praha, ÚJOP UK ; 1998, neuv s.
9

Kódování a komprese psané češtiny

Kraus, Jiří, in: Kybernetika, č. 1, 1965, s. 74-84
10

Cisterciácký duktus v listinách na konci 13. století

Dospiva, David, in: Studia historica Brunensia, 59, č. 1-2, 2012, s. 3-19