Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach grécismy lieferte 23 Treffer
1

Aksl. suringa - sýrigks [stsl. - řec.]

Reinhart, Johannes, in: Slavia, 63, č. 2, 1994, s. 173-176
2

Die Wiedergabe der Gräzismen in den ältesten tschechischen Bibeltexten

Vintr, Josef, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. E 36, 1994, s. 75-79
3

Grečeskoje vlijanije v knižnom jazyke Velikoj Moravii (na materiale leksičeskich grecizmov Nomokanona Mefodija)

Maksimovič, K. A., in: Velká Morava a velkomoravská staroslověnština, Olomouc, UP ; 2014, s. 41-54
4

Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky 'in'

Panczová, Helena Trnava 2002
5

Řecké drama

Oliva, Karel, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, č. 29, 2015, s. 4., 17.7.2015
6

Internationalismen im Tschechischen und Deutschen

Šimandl, Josef, in: Slawische und deutsche Sprachwelt : Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen, Frankfurt a. Main, Lang ; 1996, s. 392-399
7

Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny

Šmídová, Pavla, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 217-222
8

Lexikální grécismy a latinismy ve staroslověnštině a církevní slovanštině

Jamná, Bohuslava Olomouc 2015
9

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích (sémanticko-etymologická analýza)

Karlíková, Helena, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 158-168
10

Die Stratifikation der griechischen und lateinischen Lehnwörter im Altkirchenslavischen

Peňáz, Petr, in: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen : Motive, Tendenzen, Strömungen und ihre Folgen. Beiträge zum lexikologischen Symposion in Heidelberg vom 7. bis 10. Oktober 1991, Frankfurt a. Main, Lang ; 1993, s. 126-138