Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach glottodidaktika lieferte 13 Treffer
1

Points communs. Linguistique, traductologie, glottodidactique

Editor Kacprzak, Alicji Łódź 2002
2

Glottodidactica Olomucensia 4

Výkon. red. Peprník, Jaroslav Olomouc 1992
3

Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika

Karlić, Virna; Tušek, Jelena, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 208-214
4

Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky. Český student versus pasti komunikativnosti

Hofmański, Wojciech, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 213-222.
5

Co imię to kłopot - o niektórych problemach cudzoziemców uczących się języka polskiego

Rudziński, Grzegorz, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 325-329.
6

Glottodidaktické otázky fonetického a fonologického plánu českého jazyka na úrovni A1

Vlasáková-Couceiro, Kateřina, in: Bohemistyka, 7, č. 4, 2007, s. 300-304
7

Kognitywne aspekty glottodydaktyki. czeski student wobec pułapek komunikatywności

Hofmański, Wojciech, in: Poznańskie studia polonistyczne (Poznań), 19 (39), č. 1, 2012, s. 175-187
8

Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian

Hofmański, Wojciech Praha 2014
9

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku

Balowski, Mieczysław, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 37-43.
10

Glottodidaktické otázky české frazeologie

Balowski, Mieczysław, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 49-56