Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach glottochronologie lieferte 26 Treffer
1

Glottochronologie a její aplikace pro slovanské jazyky

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 54, č. A 53, 2005, s. 51-80
2

On classification of Middle Iranian languages (preliminary report)

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 49-74
3

Fenno-Saamic - the test of glottochronology

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Finnisch-ugrische Mitteilungen, 32-33, 2008-09 [2010], s. 493-509
4

K aplikaci glottochronologie na (nejen) indoevropské jazyky

Novotná, Petra Brno 2008
5

Klasifikace a rozšíření mongolských jazyků

Schwarz, Michal; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 58, č. 1-2, 2010, s. 11-50
6

Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages 1, 2

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Baltistica (Vilnius), 42, č. 2, 3, 2007, s. 185-210, 323-346
7

On the application of glottochronology to Kartvelian languages

Blažek, Václav; Krpcová, Šárka, in: Mother Tongue (Gloucester, MA), 12, 2008, s. 125-133
8

Klasifikace slovanských jazyků: evoluce vývojových modelů

Blažek, Václav; Novotná, Petra, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 33-55
9

Ke klasifikaci ugrofinských jazyků

Hofírková, Lucie; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 85-126
10

Was there a Volgaic unity within Finno-Ugric?

Blažek, Václav, in: Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki), 61, 2012, s. 29-91