Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach glosy lieferte 39 Treffer
1

Problém tzv. nejstarší české věty

Dittmann, Robert, in: Bohemica Olomucensia, 4, č. 1, 2012, s. 26-36
2

Hlavní proudy středověkého (pre)aškenázského myšlení a tzv. pražská komentátorská škola. Hledání identity v podmínkách izolace a integrace

Uličná, Lenka, in: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu : Mezi integrací a izolací, Praha, Academia ; 2011, s. 268-331
3

Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, 1995, s. 221-225
4

Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského skriptoria

Havel, Dalibor, in: Studia historica Brunensia, 60, č. 1-2, 2013, s. 25-39
5

Rajchradski glosi

Mladenova, Margarita, in: Kirilo-Metodievska enciklopedija : Tom 3. P-S, Sofija, AI M. Drinov 2003, s. 439-440
6

Vysvětlivky ve staročeském biblickém překladu prorockých knih

Kreisingerová, Hana, in: Linguistica Copernicana, č. 2 (6), 2011, s. 211-222
7

Roman Jakobson's unpublished study on the language of Canaanite Glosses

Bláha, Ondřej; Dittmann, Robert; Komárek, Karel; Polakovič, Daniel; Uličná, Lenka, in: Jews and Slavs (Jerusalem), 24, 2014
8

Ostrovské rukopisy

Vintr, Josef Olomouc 2014
9

K filologickým margináliím v českých biblických humanistických tiscích 16. století (se zaměřením na tzv. Štefanovu postilu)

Dittmann, Robert, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 34-39
10

Glosovaný výklad Žalmů Konráda ze Soltau a počátky české reformace

Coufal, Dušan, in: Amica Sponsa Mater : Bible v čase reformace, Praha, Kalich ; 2014, s. 45-84.