Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach germanistika lieferte 299 Treffer
1

Vzniká svaz českých germanistů

Povejšil, Jaromír, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 2, 1999, s. 113
2

Česká germanistika 1953-1963

Vodrážková, Lenka, in: Věda v Československu v letech 1953-1963 : Sborník z konference (Praha, 23. - 24. listopadu 1999), Praha, Archiv AV ČR ; 2000, s. 279-292
3

Počátky české germanistiky a její významní představitelé do roku 1945

Vodrážková, Lenka, in: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika, Praha, Paseka ; 2001, s. 430-437
4

Die Prager Germanistik nach 1882. Mit besonderer Berücksichtigung des Lebenswerkes der bis 1900 an die Universität berufenen Persönlichkeiten

Vodrážková, Lenka Frankfurt a. Main 2007
5

Fachdienst Germanistik č. 9 a 10/1995

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 105-106
6

Fachdienst Germanistik č. 11 a 12/1995. Výběr informací ze světa německého jazyka a literatury

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 140-141
7

Aktuální problémy germanistické lingvistiky: k tematice posledních zasedání Mannheimského ústavu německého jazyka (1995-1998)

Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 2, 1998, s. 118-122
8

10 Jahrgänge 'Brückenschläge'. Zum 10. Jahrgang des Germanistischen Jahrbuches der tschechischen und slowakischen Germanistik

Höhne, Steffen, in: Germanoslavica, 5 (10), č. 2, 1998, s. 229-237
9

Nachruf auf Herrn Professor Zdeněk Masařík

Spáčilová, Libuše, in: Linguistica Pragensia, 28, č. 2, 2017, s. 99-101
10

Odešel nestor české germanistiky. Vzpomínka na profesora Zdeňka Masaříka (23. 3. 1928-19. 10. 2016)

Vaňková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 2, 2017, s. 313-315