Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach genealogie lieferte 33 Treffer
1

Ani ryba, ani rak

Pokluda, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1999, 13.1.1999
2

Latinsko-český slovník genealogický

Elznic, Václav; Palivec, Viktor Praha 1990
3

Národní muzeum jako arbitr pravopisu

Pokluda, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1999, 31.3.1999
4

Rod (velká rodina) z antroponomastického hlediska

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 10, č. 2, 1999-2000, s. 41-47
5

Do problemy zasad henealohičnoji klasyfikaciji slov`jans'skych mov

Caruk, Oleksandr, in: Slavia, 66, č. 3, 1997, s. 331-336
6

Lobkovic a Lobkowicz

Pokluda, Zdeněk, in: Český časopis historický, 97, č. 4, 1999, s. 896-900
7

Latinsko-český slovník pro genealogy

Mareš, Jan Praha 1996
8

Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku 4.-6. októbra 1993 v Častej-Papierničke

Zost. Štulrajterová, Katarína 1994
9

Německo-český slovník pro genealogy

Kasalický, Václav; Lutonský, Boleslav Praha 1997
10

Česko-anglický příruční slovník genealogický

Pařez, Jan Praha 1999